Skip to main content

Jövőkép

Kedves Győriek!

Nem ért még annál nagyobb megtiszteltetés az életemben, mint amikor négy évvel ezelőtt, 2020. januárjában megválasztottak szülővárosom, Győr polgármesterének. Büszke vagyok és hálával tekintek a fantasztikus, közös eredményeinkre, amiket ebben a nehéz, Covid-19 világjárvánnyal, energiaválsággal és háborús inflációval alaposan megnehezített négy évben mi győriek, közösen elértünk. Ugyanis az objektív tényeket nézve, a rendszerváltás óta az egyik legsikeresebb polgármesteri ciklust teljesítettük. Győr valódi értékét az itt élő emberek tudása, szorgalma, kitartása, tehetsége, munkája és mindenkori erős hite adja. Mert mi soha nem adtuk és nem adjuk fel és mindig a legjobbra törekszünk az élet minden területén.

Megcsináltuk most is, és tiszta szívből köszönöm önöknek, hogy velem tartottak!

Most, hogy eljött a számadás ideje, büszkén jelenthetem, hogy a 4 éve vállalt és kitűzött 20 pontunkból 18-at maradéktalanul, 2-őt pedig részben teljesítettünk. Utóbbi kettő hosszú távú projekt, amit természetesen végig fogunk vinni. Eddig lépésről lépésre haladtunk.

Biztonsággal, egy bizonytalanná vált világban. Most, 2024-től viszont Szintet Lépünk!

Kérem, hogy fogadják szeretettel a következő 5 évre szóló, 24 csomag-pontba összefoglalt polgármesteri programomat! Ezek a szakembereink és az eddigi konzultációink alapján összeállított terveink, természetesen a reális lehetőségeinket is figyelembe véve.

A szabály az, ami 4 éve is működött: Több lehet, de ennél kevesebb nem!

Szintet lépünk és tovább haladunk előre!

Szívügyünk Győr!

2020 és 2024 között a „Lépésről lépésre” programunkat hajtottuk végre.
Folytatjuk a munkánkat!
2024-től most „SZINTET LÉPÜNK” és haladunk tovább, előre!

PROGRAMPONTJAINK

1. Közlekedés I. – Utak (lakóutcák, főutak, kerékpárutak, járdák) intenzív fejlesztése

Az utóbbi négy évben eddig soha nem látott útfelújítási programot hajtottunk végre. Több mint 40 kilométer utat, járdákat, kerékpárutakat újítottunk fel, megépítettük a Pannonhalmáig vezető kerékpárutat. Ezeknél nemcsak a felületet újítottuk meg, hanem a vízelvezetést is. A balesetmentes közlekedés biztosítására számos körforgalmat és jelzőlámpás vagy kivilágított gyalogátkelőhelyet létesítettünk a lakók javaslatait is figyelembe véve. 

Folytatjuk a megkezdett munkát! De most szintet lépünk és úgy haladunk előre!  

 1. Készen állunk! Mostanra 50 út, lakóutca, járda, kerékpárút, gyalogátkelő kiviteli tervét készíttettük el az Útkezelő Szervezetünkkel, melyek most készen állnak a megvalósításra.
 2. Öt éven belül Győrben a lakóterületek minden rossz állapotban lévő járdáját felújítjuk, járhatóvá tesszük.
 3. További jelzőlámpás gyalogátkelőhelyeket építünk ki a veszélyes és forgalmas csomópontokban. Például a Lajta utcában és a Bakonyi úton.
 4. Megterveztettük, most megépíttetjük a 82-es út új, bevezető szakaszát.
 5. Biztonságos kerékpárutat építünk ki a Pápai út teljes hosszában, a Babaligeten át.
 6. Forgalomtechnikai újításokkal megszüntetjük a Jedlik híd, a Szövetség utca, a Hédervári út és a Radnóti út környékén a rendszeres közlekedési dugókat.
 7. A szilárd burkolatú parkolókban felfestjük az autóbeállási helyeket, ezzel biztosítjuk azt, hogy a gépkocsik rendezetten parkoljanak és egy autó ne foglalhasson el két beállóhelyet.
 8. Speciális aszfalt alkalmazásának segítségével megszüntetjük a driftelési lehetőséget a körforgalmakban.
 9. A Révai Miklós utca városi börtön melletti szakaszán száz éve egy balesetveszélyes „S-kanyar” van, amit eddig senki nem tudott biztonságossá tenni az épületek elhelyezkedése miatt. Most kiegyenesítjük az S-kanyart. Lebontatjuk a használaton kívüli MÁV- épületeket.
 10. Rendbe tesszük a kertvárosi területek főutcáinak a burkolatát.
 11. Elkezdjük újra a lakóutcaprogramot, amit a korábbi polgármester 2012-ben leállított.

2. Közlekedés II. – A parkolás további lehetőségeinek intenzív fejlesztése

Az elmúlt 4 évben 3 parkolóházat adtunk át és összesen csaknem 1000 új parkolóhelyet létesítettünk, a lakók javaslatait is figyelembe véve. A városrendészek több mint száz magára hagyott autót távolítottak el a közterületi parkolókból, melyek ezáltal felszabadultak. 

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Minden városrészben fejleszteni fogjuk a parkolóhálózatot, közterületi, ingyenesen vagy a győri lakók számára jelentős kedvezménnyel, jelképes összegért használható parkolóhelyek kiépítésével. 
 2. Parkolóházat építünk a Rába folyó partjára, szembe a felújított tűzoltóság épületével – a jelenlegi ingyenes területet megtartva.
 3. A Honvéd liget alá mélygarázst építünk. Ezzel nemcsak a környék iskoláinak és hivatalainak, de a vasútállomás térségének áldatlan parkolási gondjait is megoldjuk.
 4. Mélygarázst építünk a Pálffy utca alá a Batthyány tér felőli szakaszon.
 5. P+R parkolókat építünk a külső városrészek több pontjára, mely csökkenteni fogja a városba jelenleg bezúduló gépkocsiáradatot.
 6. Bővítjük a parkolók számát Marcalvárosban: az Ikva–Cuha–Répce utcákban ingyenesen használható parkolólemezek építésével rendezzük a parkolási gondokat.
 7. A lakótelepek közelében külön parkolóhelyeket hozunk létre a teherautók parkolásának biztosítására, hogy ne a lakótelepi parkolóhelyeket foglalják el ezek a hosszú járművek.
 8. Továbbra is biztosítjuk a győri lakók számára a kedvezményes parkolási bérleteket, melyek lehetővé teszik, hogy a lakásuk és a munkahelyük előtt jelképes havi díjért tudjanak parkolni. Célunk, hogy aki Győrben él és dolgozik, mindig találjon parkolóhelyet.

3. Közlekedés III. – A közösségi közlekedés további fejlesztése

Az elővárosi közlekedés lehetőségeinek felmérése megtörtént. A tervezése folyamatban van. A buszok több mint felét kicseréltük modern, légkondicionált, környezetbarát járművekre. Padokat tettünk minden megállóba, ahol ennek nem volt fizikai akadálya.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Elég volt! Akár hatósági úton is, de kényszerítjük a MÁV-ot, hogy liftek beépítésével oldja meg a peronjaira való kijutás akadálymentes közlekedését. 
 2. Az elővárosi kötöttpályás közlekedés kiépítésének munkálatait megkezdjük.
 3. Felülbíráltatjuk a MÁV-val a győri állomásokon kiiktatott megállók működtetését a lakosság megismert igényei alapján (pl. Ménfőcsanak)
 4. Felújítjuk a buszvárók járdaszakaszait, a biztonságos fel- és leszállás biztosításához.
 5. Fedett buszvárót telepítünk minden forgalmas megállóhelyre.
 6. Továbbra is biztosítjuk a győriek számára idén bevezetett kedvezményeket, a jelentős buszbérlet-támogatásokat.
 7. Tovább modernizáljuk a buszparkunkat.

4. Közlekedés IV. – A hidak és aluljárók felújítása és építése elengedhetetlen

Az eltelt ciklusban megterveztettük és kiviteli engedélyes tervvel rendelkezünk az Ipar út folytatásába eső Mosoni-Duna-híd építéséhez.


Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. A Kálvária út végére a korábban elbontott „Repülő híd” helyére egy modern, gyalogos-kerékpáros hidat építtetünk.
 2. Célunk az ebben a ciklusban a kiviteli terv szintjére juttatott, az Ipar út folytatásában tervezett Mosoni-Duna-híd megépíttetése.
 3. Győrszentivánon folytatjuk a Felüljáró utca felújítását. Most a felüljáró következik.
 4. Felújíttatjuk és biztonságosabbá tesszük a vidéki buszpályaudvartól a belvárosba vezető gyalogos aluljárót.
 5. A marcalvárosi aluljáró lépcsőjét mindkét oldalon felújítjuk.
 6. Biztosítjuk az aluljárókba a kerékpárok könnyebb lejuttatásának lehetőségét.

5. Közbiztonság I. – A közterületi járőrök és kamerarendszerek fejlesztése, parkőrhálózat kiépítése

2020 előtt Győr a bűnelkövetések számát tekintve a legveszélyesebb városok közé tartozott Magyarországon. Létrehoztuk a Városrendészetet és ma már az egyik legbiztonságosabb városok egyike vagyunk. 2021-ben Győr lett a „Legélhetőbb város” Magyarországon. Szoros munkakapcsolatban állunk a rendőrséggel és a polgárőr szervezetekkel. 

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Tovább fokozzuk a közterületi járőrök jelenlétét, ezáltal a közbiztonság növelését. 
 2. A városban jelenleg működő, lassan elavuló kamerarendszert modern, nagy felbontású okoseszközökre cseréljük, és kiterjesztjük a lakótelepekre is. Egyidejűleg kiépítünk egy állandó figyelőhelyiséget, mely teret ad egy komplex, átfogó megfigyelőrendszer kialakítására.
 3. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez rendőrségre bekötött kamerákat telepítünk, amivel az illegális hulladék lerakóit tetten lehet érni.
 4. A nagyobb parkok felügyeletére parkgondnokokat, parkőröket állítunk munkába, akik nemcsak a rendbontást tudják jelezni a Városrendészet felé, hanem ügyelnek a tisztaságra és felügyelik a játszóterek eszközeinek épségét is. 
 5. A szórakozóhelyek közelébe kamerarendszert telepítünk.

6. Közbiztonság II. – A közvilágítás fejlesztése, okosváros projekt

2020-ban felmérést végeztünk a város közvilágításáról, mely rendkívül elhanyagolt állapotban volt. Az elavult rendszerek üzembiztonsága gyengének bizonyult, amit a gyakori, nagyobb területekre gyakran kiterjedő éjszakai világítás-kiesések is igazoltak. Számos esetben észleltük ugyanakkor az automatikus világításkapcsolás hibáját és a közvilágítás indokolatlan nappali működését.

Az E.ON-nal történt együttműködés kialakításával a területünkön elkezdődtek a közvilágítás-korszerűsítési munkálatok. A Rabkertben a korábban illegálisan felhelyezett világítás helyett egy új hálózatot alakíttatunk ki. Több helyen elkezdtük a közvilágítás LED-fényforrásokkal történő felszerelését. Az új gyalogátkelőhelyeket erős esti-éjszakai megvilágítással láttuk el. Számos napelemmel működő, telefontöltővel felszerelt padot helyeztünk el közparkokban, pl. az Ady-domb melletti parkban, a könyvtárnál.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Az egész városra kiterjedően korszerűsítjük, kiépítjük a közvilágítást energiatakarékos LED-fényforrásokkal. 
 2. A biztonságérzetünket javítja és az értékeink megóvását segíti a közterületek jó kivilágítása. Az energiatakarékos lámpatestestek nagyobb fényt adnak és a városnak kisebb áramszámlát jelentenek, ezért fokozatosan lecseréljük az elavult lámpákat.
 3. Kiemelten kezeljük és folytatjuk a gyalogátkelőhelyek speciális megvilágításának kiépítését.
 4. Folytatjuk a napelemmel működő okospadok kihelyezését. 

7. Sokoldalú és biztonságos iparfejlesztés – Ipari Park 2. projekt

2020-ban betelt a Győri Ipari Park. Ezért a további iparfejlesztés lehetetlenné vált ebben az állapotában, amire Győr város korábbi vezetése egyáltalán nem volt felkészülve. Az előttünk álló ipari és főként autóipari változások, az elektromobilitásra való közeli átállás kényszere miatt fel kell készülnünk a munkaerőpiaci változásokra, ha meg akarjuk őrizni Győrben a teljes és biztonságos foglalkoztatottságot, és a város jólétének anyagi hátterét biztosító ipari hátteret.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Az Ipari Park 2. fejlesztése a diverzifikált, sokoldalú ipartevékenység helyszíne. Az autógyártástól független és biztonságos üzemek telepítésével a korábbi sokszínű ipari struktúránk újraélesztése további stabilitást jelenthet városunknak.
 2. Fontos a teljes foglalkoztatottság megőrzése.
 3. Az Ipari Park 2. területére a közelben élő lakosság védelme érdekében széles véderdősávokat telepítünk.
 4. Nem engedünk olyan üzemet letelepedni az Ipari Park területére, ami a környezetre egészségkárosító hatású lehet.
 5. Folytatjuk a megkezdett, rendszeres légszennyezettség- és talajvízszennyezettség-méréseket és elemzéseket az ipari területek környezetében, és minden városrészben.

8. Épített értékeink méltó megőrzése – intenzív városrehabilitáció

A Révfalu és belváros határán, a Mosoni-Duna partján álló, korábbi Rába ETO csónakházat szépen felújítottuk. Visszavásároltuk a korábban eladott, csak kallódó, a Rába folyó partján álló, belvárosi Spartacus csónakházat és a teljesen elhanyagolt várbástya részt, a Vaskakas Taverna épületét, valamint a Bécsi kapu téren álló Schäffer-házat. 

Megkezdtük a Kossuth utca épületeinek rehabilitációját, többet szépen felújítottunk. 

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Folytatjuk a négy éve megkezdett csónakház-felújítási programunkat, most a Spartacus csónakház következik. A csónakházakban olyan közösségi tereket alakítunk ki, melyek minden győri és ide látogató számára elérhetőek lesznek.
 2. Felújítjuk a Vaskakas Taverna épületét, ahol egy étterem mellett kulturális terek kialakítását és turisztikai központot tervezünk. 
 3. A Schäffer-ház felújítása után annak épületében helytörténeti múzeumot létesítünk.
 4. Felújítjuk a Magyar Ispita épületét, kiállító- és alkotóteret biztosítunk benne a győri művészeknek. 
 5. Felújítjuk és díszburkolattal látjuk el a Győri Nemzeti Színház előtti II. János Pál teret.
 6. Folytatjuk az Újvárosban (pl. Kossuth utca) és a belvárosban megkezdett történelmi utcáink épületeinek felújítását.
 7. A püspökséggel közös projekt keretében nekilátunk a Káptalandomb teljes felújításának.

9. Szociálpolitika – önkormányzati bérlakások, idősotthonok és demensközpont

Jelenleg 232 idősotthoni férőhellyel, 24 átmeneti gondozóházi férőhellyel és 206 idősek garzonháza férőhellyel rendelkezünk a Kálóczy téren, a Rónay Jácint utcában, a Semmelweis utcában és a Winter Ernő utcában összesen, az önkormányzat által fenntartott intézményekben. Az Otthon utcában nappali demensellátást is nyújtunk, mely kiegészült demencia-tanácsadó szolgáltatással is.

A Répce utcai átmeneti gondozóházban, idősek klubjában teljes energetikai felújítást végeztünk a külső szigetelés felhelyezésével, a nyílászárók cseréjével, és napelemek, valamint addig ki nem épített (!) tűzjelző rendszer kialakításával. 

A Cuha utcai és Lepke utcai idősek otthonában is kiépítettük az addig nem létező tűzjelző rendszert.

A telephelyeink összességében lecseréltük az ágyak és az informatikai berendezések több mint 20%-át. A házi segítségnyújtás szolgáltatásban dolgozó gondozónők munkáját autó beszerzésével tettük hatékonyabbá. A Család- és Gyermekjóléti Központ, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkáját az adományok hatékony kezelésében és kiosztásában egy „Fogadó” épület rendszerbe állításával tettük könnyebbé. 

Több mint 400 önkormányzati bérlakást adtunk át az utóbbi négy év során!

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Az idős családtagokról való gondoskodás kötelességünk, azonban ezt nem tudja mindenki önállóan megoldani. Az érintetteknek is az a legjobb, ha a legmagasabb szintű ellátást kapják, a város ehhez segítséget nyújt.
 2. Két nyugdíjasgarzonház nyitását tervezzük, egyet a Széchenyi István Egyetemmel, egyet pedig az egyházzal együttműködve. 
 3. Tovább bővítjük a fiatalokat megszólító előtakarékos lakáspályázatok lehetőségét. 
 4. A további, elhanyagolt állapotú, felújításra szoruló bérlakásállományunkat rendbe tesszük és pályázati úton a győriek rendelkezésére bocsátjuk.
 5. Tovább fejlesztjük, legalább megduplázzuk a demensellátás tevékenységünket a fokozott igényeknek megfelelően.
 6. Új eszközök (pl. decubitus matracok, betegemelők, fürdetőágyak) beszerzésével folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatásainkat és javítjuk az idős ellátottak életminőségét és könnyítjük dolgozóink munkavégzését.

10. Közművesítés és vízelvezetés-fejlesztés

Győrben a közműhálózat a város számos területén vagy már elavult, vagy még nincs kiépítve. A nagy útépítések, felújítások során elvégeztük ezeknek a cseréjét, de még rengeteg a tennivaló. Jelenleg a József Attila út hosszú szakaszán végzünk ilyen munkálatokat. Sok helyen gond a csapadékvíz-elvezetés hiánya.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Sárás városrész területén elkezdtük a munkálatokat. Az új ciklus elején befejezzük a teljes városrészben a víz bevezetését és a csatornahálózat kiépítését.
 2. Folytatjuk a lakóterületek közműveinek korszerűsítését és a kapacitások növelését.
 3. A szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának tervezése és mielőbbi kivitelezése az egész város területén.

11. Élményfürdő területének hasznosítása

Győr egyik legnagyobb beruházása az élményfürdő bővítése volt. Sajnos kész terveket örököltünk az előző polgármestertől, aminél két választásunk volt: vagy így megépítjük, vagy nem lesz bővítés. A Cziráky- medence betemetése ellen tiltakoztunk, de nem volt már lehetőség a tervek megváltoztatására. Mi lehet a megoldás?

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. A megépített gát vonalában leválasztjuk a volt Cziráky-medence és a korábbi, a Hajós Alfréd által tervezett öltöző területét az élményfürdőről. Ezt a szigetcsúcsot megnyitjuk és ingyenessé, mindenki számára elérhetővé tesszük a spray-parkot, szabadidőparkot alakítunk ki ezen a területen.
 2. A fürdő üzemeltetésére új pályázatot írunk ki, azzal a feltétellel, hogy a győriek számára minden korosztálynak jelentős, minimum az eddigi kedvezmények megadása kötelező lesz. Sikertelen pályázat esetén a város egyik cége fogja üzemeltetni a komplexumot.

12. Kultúra, közművelődés

A győri kultúra rendkívül színes és sokoldalú. Az eltelt négy évben jelentős állami támogatást szereztünk a Győri Filharmonikus Zenekar, a Győri Balett számára, és finanszírozási szerződést kötöttünk az állammal a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház működtetésére. Addig nem létező színházi társulatot hoztunk létre a legnehezebb, Covid-19-világjárvány idején, hogy a színház művészeit meg tudjuk tartani. Jelentősen támogattuk az Öt Templom Fesztivált, a Győrkőcfesztivált és a RÉV Színházat. Felújítottuk kívül és belül a győri felnőtt- és gyermekkönyvtárat. Igényeik és kéréseik szerint segítettük a győri művészek alkotó munkáját. Számos Győrt ismertető könyv kiadásában segédkeztünk. Felkérésünkre megszületett az azóta a győri iskolákban alkalmazott „Győr története” és „Győr ipartörténete” tananyag. Világsztárok és hazánk kiváló művészei léptek fel Győrben az elmúlt négy évben, különböző stílusokat képviselve.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Felújítjuk a Magyar Ispita épületét, amit a győri művészek ezt követően kiállító- és alkotótérként használhatnak.
 2. Folytatjuk az új kulturális negyed megvalósítását. Megszerezzük az ehhez szükséges földterületeket.
 3. Ismét létrehozzuk az előző polgármester által szétrombolt állandó helytörténeti kiállítást, hogy minden győri megismerhesse személyesen is a városunk történelméhez kapcsolódó múzeumi várostörténeti emlékeinket.
 4. Továbbra is hatékonyan támogatjuk a fentebb felsorolt kulturális és közművelődési intézményeket és a győri művészeket.
 5. Továbbra is támogatjuk és megrendezzük hagyományos fesztiváljainkat, és nemzetközi sztárok fellépéseivel megadjuk a rendezvényeink rangját.

13. Sport – Mozdulj, Győr! program

Győrben az utóbbi négy évben elértük azt a célunkat, hogy eddig soha nem látott mértékben szélesítettük ki az aktívan sportoló győri emberek körét. Minden sportágnak és minden sportolónak biztosítottuk azt, hogy a sportlétesítményeinket használhassa. Emellett kifejezetten támogattuk az élsportot, melynek következtében ismét olimpiai bajnoka lett Győrnek Kopasz Bálint személyében. A párizsi olimpiára is már több győri sportoló kvalifikálta magát. A GYAC mellett megjelent a RÁBA ETO SE, melynek szakosztályai csak csekély átfedést mutatnak a GYAC szakosztályaival. Az ETO FC Győr is jelentősen erősödött az új tulajdonossal. Az elvárás, hogy ismét az NB I.-ben játsszanak. A férfi kézilabdacsapatunk a hazai élvonalban, azaz az NB I.-ben folytatja a következő idényt. Lány focistáink Magyar Kupát nyertek és stabilan az NB I. élvonalához tartoznak. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapat továbbra is a világ élvonalába tartozik. Az UNI Győri Úszó Sportegyesület és a Győri Vízisport Centrum sportolói szintén számos fiatalnak adnak magas színvonalú sportolási lehetőséget. Felújítottuk a Magyar Vilmos Uszodát és energetikai korszerűsítésen esett át az Aqua Sportközpont. 

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Bérlettámogatási rendszert vezetünk be. Célunk, hogy a győri sportszerető közönség szervezett szurkolói táborrá alakulva minél nagyobb számban tudja buzdítani csapatainkat.
 2. Fedett, nemzetközi versenyekre is alkalmas lőteret építünk.
 3. Az eddigieknek megfelelően továbbra is kiemelten támogatjuk sportolóinkat és sportegyesületeinket.
 4. Megteremtjük a közösségi kajakozási lehetőséget a Győri Vízisport Centrumban.
 5. Felújítjuk a „céltornyot” a jövő évi maratoni kajak-kenu világbajnokságra.
 6. „Mozdulj, Győr!” címmel közösségi sportprogramot szervezünk a győriek számára.

14. Környezetvédelem

2020-ban létrehoztuk a Környezetvédelmi Bizottságot. Idén már negyedik alkalommal rendezzük meg a rendkívül népszerű és komplex környezetvédelmi szemléletet adó Győri Klíma Expo rendezvényt. Védettség alá helyeztük a Püspökerdőt és a győrszentiváni tölgyest. A Marcalvárosi Kiserdő zöldterületté nyilvánítása folyamatban van. Fecskevédelmi programot indítottunk. Légszennyezettségi programot indítottunk Győr teljes területére kiterjedően, az első egyéves vizsgálatot Győrszentiván területén végeztük el, ahol talajszennyezettségi vizsgálatokat is végeztünk. Fakopp-vizsgálatot vezettünk be a fák egészségének pontos megítélésére és megvédésére. Babaligetet hoztunk létre a Győrben született gyermekek részére. A kémiai helyett biológiai szúnyoggyérítést vezettünk be és már drónokkal is végeztünk írtást. 13 darab elektromos és további környezetkímélő autóbuszokat állítottunk forgalomba Győrben.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. A Marcalvárosi Kiserdő területének zöldterületté nyilvánítását mindenképpen elvégezzük és megfelelően gondozzuk, telepítjük a faállományt.
 2. Mindenhol mérünk! Az egész városra kiterjedően a 2025. év végéig egy légszennyezettség-térképet készítünk. Ennek alapján elkészítjük az egészségügyi akciótervet.
 3. Együttműködünk a környezetvédő civil szervezetekkel, hogy minél szélesebb rálátást biztosíthassunk a győrieknek környezeti egészségünk aktuális és mindenkori állapotáról.
 4. Fellépünk minden olyan környezetkárosító hatás ellen, ami környezeti egészségünket veszélyeztetheti.
 5. Megóvjuk és fejlesztjük a zöldterületeinket.
 6. Magyarországon Győr használta a legtöbb geotermikus energiát. Ezt a tendenciát továbbra is tartani kívánjuk.
 7. Folytatjuk a Győrben és már országosan is sikeres „Lakossági LED-csereprogramot”.

15. Egészségügy

A győri új Mentőállomás megépítése és a Covid-19-világjárvány sikeres menedzselése a legfőbb eredményeink. Emellett sikerült a háziorvosi ügyeleti ellátást a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház területére helyezni, ami jelentősen javítja a járóbeteg-ellátás színvonalát és időmenedzsmentjét. Jelentős helyi rezsitámogatást adunk háziorvosainknak az energiaválság megjelenése óta. A József Attila úti háziorvosi, gyermekorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújítása remekül sikerült.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Nem halogatható tovább, ezért felújítjuk a belvárosi háziorvosi rendelőket.
 2. Partnerségben a győri kórházzal továbbra is kezdeményezzük a győri lakók által leggyakrabban megfogalmazott igényt, hogy csökkenjen a várakozási idő a szakrendeléseken.
 3. Továbbra is támogatjuk háziorvosainkat a magas rezsiköltségek viselésében.
 4. Városrészenként továbbra is megszervezzük az „Egészségpiac” komplex orvosi szűrővizsgálat rendezvényeit.
 5. A termálfürdő melletti gyógyászati központban biztosított fizikoterápiás és egyéb egészségügyi ellátásokra érkezőknek díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk.

16. Szabadidő, parkok

Soha ennyi park nem került felújításra vagy kialakításra, mint az utóbbi négyéves ciklusban. Ilyenek a Kálvária utcai park, a mozgássérült gyerekek számára is használható Gerzson és Panka játszótér (amit a Szerencsejáték Zrt. finanszírozott), a Bem tér, a Malom liget, az Eötvös park, az Ady-domb melletti játszótér és a Kuopio park, valamint a pinnyédi játszótér. Számos egyéb játszóteret felújítottunk, és mindegyiket elláttuk napvitorlákkal. Négy helyre telepítettünk nyilvános WC-t. Létrehoztuk a Babaligetet. Csaknem háromezer fát ültettünk el. Több köztéri szobrot állítottunk, szökőkutakat újítottunk fel és helyeztünk ismét üzembe. Több körzetben is felállítottunk közterületi sporteszközöket.


Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Felújítjuk az Erzsébet ligeti „KRESZ-parkot”
 2. Rekortán futópályát alakítunk ki a Batthyány ligetben és rekortánborítást kap ugyanott a kis focipálya is.
 3. Minden városrésznek saját parkgondnokot, parkőrt jelölünk ki – parkőrrendszert építünk ki.
 4. Célunk, hogy minden kültéri focipálya rekortánborítást kapjon. Már tervezés alatt áll a pinnyédi, a szabadhegyi 2-es tó melletti és a Cuha utca 21. melletti focipálya felújítása.
 5. Még több kültéri sporteszközt helyezünk ki.
 6. Folytatjuk a nyilvános, automata WC-k telepítését a parkokba vagy azok közelébe.
 7. Győrszentivánon ministrandot építünk egy nagy és egy kisebb medencével, vagy lehetőség szerint egy fedett uszodát.

17. Vízpartok, szabadstrandok

A győri vízpartok mindig is kedvelt fürdőzőhelyek voltak. Mára ez a terület csak lassú fejlődést mutat. Most, hogy a vízszint rendeződött folyóinkban, ismét előtérbe kerül az Aranypart 1. és 2. felújításának szükségessége. Az Aranypart II-n néhány éve rendbe tettük a zuhanyzókat és a nyilvános WC-ket. A szakemberek és hatóságok segítségével megalkottuk a győri folyami közlekedés új helyi szabályait.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Rendbe tesszük az Aranypart 1. és az Aranypart 2. teljes területét, melyek a legkedveltebb, természetes vízben történő fürdőzésre alkalmas folyópartjaink.
 2. Megterveztük, rendbe tesszük és megnyitjuk a Kovalter szabadstrandját. A folyamat elindult, azonban a Natura 2000 természetvédelmi besorolás különleges eljárást igényel.
 3. A Mosoni-Duna és a Rába egyes területeinek kotrása már elengedhetetlen, rendezni kell folyóink állapotát.

18. Iskolák, óvodák és bölcsődék

Parlamenti képviselőinkkel közösen felújított uszodát és kézilabdapályát adtunk át a Fekete István Általános Iskolában, és felújított kézilabda-, majd kosárlabdapályát a Móra Ferenc Általános Iskolában. Jelentősen bővült és megújult a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum. Győrszentivánon felújítottuk a bölcsődét és zöldmezős beruházásként megépítettük Szigetben a Szalay utcai bölcsődét, Újvárosban pedig a református egyházzal közösen a Kiscsillag Református Bölcsődét.


Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Ismét megnyitjuk a gyárvárosi óvodát.
 2. A fenntartókkal közösen felújítjuk az iskolai ebédlőket.
 3. Átvizsgáltatjuk minden óvodában és bölcsődében a kültéri játékokat és mindegyiket felújítjuk, amelyiket szükséges.
 4. Rekortánborítású mini focipályákat hozunk létre az óvodákban.

19. Egyetem és felsőoktatás

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjaként részt vettem egyetemünk struktúrájának átalakításában és fejlesztésében. Ha fejlődik az egyetemünk, akkor fejlődik Győr városa is, és ez fordítva is így van. Városképi szempontból is jelentős lépés volt, hogy megújult a Liszt Ferenc utcai Apáczai-tömb, valamint az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola és további három épület. A volt kekszgyár épülete megtelt élettel, létrejött a Science Park, ahova beköltözött a Design Campus, a mérnökhallgatók és nemzetközi, hazai vállalatok.


Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Az egyetemmel közösen felújítjuk a Zrínyi utcai korábbi Petz Aladár-kórház pavilonos rendszerű épületeit, melyek egyetemi funkciók mellett az egészségügyi és a szociális ellátásban aktívan részt vállaló feladatokat kapnak.
 2. Állatvédelmi tanszék kialakítását kezdeményezzük az egyetemen.
 3. Az alapítvány és az egyetem tulajdonosként és szakmai partnerként is bekapcsolódik a péri repülőterünk fenntartásába és fejlesztésébe.
 4. A Science Park további fejlesztéseit támogatjuk a kekszgyár korábbi területén.

20. Civil közösségek erősítése

Rendkívül fontos számunkra a Győrben működő civil körökkel és szervezetekkel való együttműködés, melyek a társadalom csaknem minden rétegét reprezentálják. A környezet- és állatvédelem mellett a nyugdíjas- és diákegyesületeken át a zenei és hobbi-, valamint művészeti körökig. Legutóbb létrehoztuk a Nyugdíjas Klubok Házát, mely az időskluboknak ad lehetőséget a találkozásokra. Jelentős szerepet játszik a civil közösségek életében a Generációk Háza is, melynek a felújítása a közelmúltban fejeződött be. A fiatalokkal kifejezetten jó a kapcsolatunk. A Városi Diákfórummal rendszeresen egyeztetünk a programjaikról, és várjuk, elfogadjuk a kritikai észrevételeiket és javaslataikat.


Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Marcalvárosban közösségi házat kívánunk létrehozni, mely a civil közösségek erősítését szolgáló helyszín lehet.
 2. Továbbra is együttműködünk a győri és Győr környéki civil szervezetekkel.
 3. Bevonjuk a fiatalokat és az időseket is a döntéshozatalok minél szélesebb területére.
 4. Győrnek is lesz fiataloknak szóló zenei és összművészeti fesztiválja.
 5. Drogprevenciós és bűnmegelőzési előadásokat szervezünk a rendőrség segítségével az iskolákban.
 6. A nyitott városháza részeként a ”Beszélgess a polgármesterrel” program keretében a parasport-nagykövettel és az esélyegyenlőségi biztossal rendszeresen fogunk továbbra is fiatalokkal beszélgetni.
 7. A belvárosi könyvtár épületében a fiatalokkal közösen, az ő terveik alapján közösségi teret hozunk létre.
 8. Létrehozzuk Győr új ifjúsági koncepcióját és pályázunk az Európa Ifjúsági Fővárosa 2028 címre.

21. Kertvárosi területek tervszerű fejlesztése

A kertvárosi területek jelentős kiterjedéssel találhatók meg több részén is városunknak. Állandó probléma a megfelelő infrastruktúra és a közszolgáltatások teljes hiánya. Az utak fejlesztése évről évre részlegesen megtörténik, de a murvaborítás csak rövid időre oldja meg a problémát, mert hamarosan ismét kátyúsodni kezd.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Célunk, hogy szisztematikus terv alapján haladva javítsuk a közlekedési lehetőségeket, az utak állapotát a kertvárosi részeken is. Speciális kevertaszfalt technikával jobb minőségű felülettel helyettesítjük az évente kátyúsodó, murvás utakat.
 2. Fejleszteni kell a közvilágítást is, ahogy ezt legutóbb Rabkert területén is megtettük. 

22. Esélyegyenlőség Program

Számunkra kezdettől fogva fontos volt a hátrányos helyzetű vagy megváltozott képességű embertársaink támogatása, segítése. Győr Város Önkormányzatában ezért alkalmazunk esélyegyenlőségért felelős polgármesteri biztost és egy speciálisabb területen Győr város parasport-nagykövetet. Esélyegyenlőségi kerekasztal-beszélgetést kezdeményeztünk, ami remek fórum az adott helyzet felmérésére és a teendők szakszerű kijelölésére, megvitatására.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. A győri, állami tulajdonban lévő vasútállomás aluljáróinak akadálymentesítése feltétlenül szükséges. A MÁV vezetőségével intenzív tárgyalásokat folytatunk. A tervek készítése már folyamatban van.
 2. Továbbra is fontosnak tartjuk Győrben az esélyegyenlőség problémáinak feltárását, együttműködve az érintett civil szervezetekkel.
 3. A közösségi közlekedés és a közösségi terek akadálymentesítése kiemelt célunk.

23. Köztisztaság – hulladékszállítás

A GYHG-nek a Győr-Szol Zrt.-től való leválasztása lehetővé tette, hogy megfelelve az országos hulladékgazdálkodási szabályok változásának, régióvezető szerepet kapjon cégünk a MOHU szervezetén belül. A hulladékszállítással kapcsolatos korábbi elégedetlenségek gyakorlatilag megszűntek. Kialakultak a szelektív hulladékgyűjtő süllyesztett szigetek és elindult pilot projekt jelleggel a házhoz menő szelektívhulladék-szállítás is Győrben. A Győr-Szol Zrt. úttisztító gépeket vásárolt és elindult az utak kézi tisztítása, sarazása is. Ezen intézkedések következtében a korábban rengeteg helyen eldugult víznyelőket folyamatosan takarítjuk, karbantartjuk. Jelentősen növeltük az utcai szemétgyűjtők számát is, melynek következtében az eldobált szemét mennyisége is csökkent.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. 2026. év első negyedévére Győr teljes területére kiterjesztjük a házhoz menő szelektívhulladék-gyűjtést. Ennek eredményeként meg fogjuk szüntetni a közterületi szelektív gyűjtőszigetek jelentős részét, ezzel is visszaszorítjuk azt, hogy ezek a szigetek illegális szemétlerakó helyként működjenek.
 2. A buszközlekedésben fejlesztjük, a hulladékszállításban pedig bevezetjük az elektromos gépjárművek használatát.
 3. Tovább növeljük a városi, közterületi hulladékgyűjtők számát.
 4. Több kutya-WC-t helyezünk ki.
 5. Az illegális hulladéklerakás megelőzését és felderítését még hatékonyabban végezzük el.
 6. Ahol nem tudjuk megszüntetni a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, oda a rendőrségre bekötött térfigyelő kamerarendszert szerelünk.
 7. Ünnepi időszakokban és az igényeknek megfelelően gyakrabban ürítjük a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.
 8. Folytatjuk a sikeres tavaszi és őszi kihelyezett hulladékudvar programokat.

24. Állatvédelem

A környezetvédelem mellett az állatvédelem az a terület, ami 2020 előtt teljes mértékben hiányzott a városházáról. Az állatvédelem területén jelentős előrelépéseket tettünk. Az I. Győri Állatvédelmi Nap megszervezése összehozta a különböző állatvédelemmel foglalkozó emberek táborát. Az egyik ilyen központ a győri állatkert, mely jelentős fejlesztéseken esett át az utóbbi években. Épült egy elefántház és kifutó, egy pingvinrészleg és kiszolgáló helyiségek. Közvetlenül támogatjuk a Győri Állatmenhely munkáját.

Folytatjuk a megkezdett munkát! Most szintet lépünk és haladunk tovább, előre!

 1. Tovább erősítjük az állatvédelmi terület képviseletét a Városházán és az egyetemen.
 2. Elkezdtük és a továbbiakban minden évben elkülönítünk egy jelentős összeget az állatvédelmi szervezetek támogatására, mely a működésüket kiszámíthatóbbá fogja tenni.
 3. Erősíteni fogjuk az összefogást és az együttműködést a győri és Győr környéki állatvédő szervezetek között.
 4. Folytatjuk a kutyafuttató-építési programunkat minden városrészben.