Skip to main content

Szívügyünk a győri gazdaság fejlődése!

Gazdaságfejlesztés

A történelem során szervesen fejlődő győri ipar a város gazdaságának húzóereje. A város polgárai remekül használták ki a város földrajzi adottságait, s ma már – a Covid-járvány, a nagy áremelkedés és a háború ellenére is –, Győr az ország egyik legfejlettebb gazdasági centruma.

Napjainkban szinte nincs is városunkban munkanélküliség, a középfokú és az egyetemi képzés a gazdaság igényeihez alkalmazkodik. Kialakult a színvonalas munkakultúra, a legmodernebb technika és technológia működtetésére is alkalmas, és a magyar átlaghoz képest jobban fizetett munkatársi gárda jött létre.

Szakértőnk

Prof. Dr. Palkovics László

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Életrajz

Az elmúlt három év eredményei

1. Kutatás fejlesztés

Győr városában minden idők legnagyobb ipari park bővítését hajtjuk végre, 400 hektáron. Ezzel biztosítjuk, hogy Győr iparának fejlődése továbbra is garantált legyen, törekedve a városra jellemző ipari diverzifikációra.

Világszinten is megtartottuk vezető szerepünket az autóiparban. A Kormánnyal együttműködve annak ellenére is meg tudtuk ezt őrizni, hogy más nagy autógyárak is letelepedtek hazánkban.

Az utóbbi 3 évben 13 új céggel bővült az ipari parkba települt vállalatok köre, melyeknek többek között autóipari, műanyag alapanyaggyártási, textilnagykereskedelmi, fémszerkezet-gyártási, logisztikai, villanyszerelési, és közúti-árúszállítási tevékenységgel foglalkoznak. A bővüléssel most 113 cég végez tevékenységet az ipari parkban.

Magyarországon, a Megyei Jogú Városok között Győrben a legalacsonyabb a helyi iparűzési adó – 1,6 % – ezzel kiemelten támogatjuk a helyi kis- és középvállalkozókat is. Ez az adónem a válságok ellenére sem változott, ennek köszönhetően évente mintegy 6 milliárd forint maradt nehéz helyzetben is a vállalkozóknál.

A Magyar Kormánnyal történt kiemelkedő együttműködés eredményeképp a befektetésösztönzési rendszeren keresztül 2020. január 1. óta 20,7 milliárd forint kormánytámogatás került megítélésre 41 győri vállalat számára.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány létrehozásával és működésével stabil gazdasági hátteret teremtettünk egyetemünknek. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozik többek között a világ egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályája, a ZalaZone, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség, valamint a legújabb, kettős felhasználású (civil és védelmi céllal is alkalmazható) technológiák kutatásával és fejlesztésével foglalkozó Techtra Technológiai Transzfer Intézet. Az alapítvány kuratóriumának tagjaként követtem és magam is menedzselem azt a folyamatot, mely alapján jól látható, hogy ha fejlődik az egyetem, fejlődik Győr. Ennek következtében a Győrben végzett hallgatók olyan diplomához jutnak, mely mind az ő egyéni boldogulásukat, mind a magyar ipar, az egészségügy és a kultúra fejlődését is szolgálja.

A mindenki által ismert nagyvállalatok mellett, többek között a gépiparnak, az autóiparnak (ezen belül különösen a motorgyártásnak, a személyautó-gyártásnak, a főtengelygyártásnak, a buszgyártásnak), az elektronikai iparnak, a robottechnikának, a padlógyártásnak, az építőiparnak, s a gyógyszeripari és kozmetikai cégeknek alapanyagot beszállító szesziparnak is kiemelkedő gyárai működnek Győrben.

Elismerve a gazdasági szereplőket 2023-ban „Baross Gábor – Győr Gazdaságáért” díjat alapítottunk. Ezzel is ösztönözzük a helyi szereplőket a fejlesztésre és a már most is kiemelkedő színvonal megtartására.

400

hektárral bővítjük az ipari parkot

13

új cég érkezett az ipari parkba

Győr városának gazdasági stratégiája arra irányul, hogy biztosítsa minden polgár számára a jólétet, a stabil munkahelyeket és a lehetőségeket, melyek által mindenki aktív résztvevője lehet a város dinamikus és fejlődő gazdaságának.

Szakértőnk bemutatása

Prof. Dr. Palkovics László 

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Tudományos és közéleti tevékenységem fontos mozgatórugója, hogy hozzájáruljak a hazai innovációhoz, támogassam a technológiai fejlődést, szem előtt tartva a fenntarthatóságot. A Széchenyi István Egyetem e tekintetben is az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmény, szellemi műhely és kutatóbázis. Az egyetem munkájában – így Győr életében – közel másfél évtizede veszek részt a Járműipari Kutatóközpont kutatóprofesszoraként, majd az Audi Hungária Járműmérnöki Kar egyetemi tanáraként, 2022 óta az intézményt fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökeként.

A technológiai haladás elősegítésének igénye egész pályámat végigkíséri. A Kanadai Nemzeti Kutatási Tanácsnál, a világ ezen a területein legjobb egyetemeivel együttműködve (az egyesült államokbeli MIT, a Delfti Műszaki Egyetem, a Karlsruhei Technológiai Intézet) végeztem kutatásokat az irányítástechnika területén, professzori és akadémikusi tevékenységem mellett pedig több mint két évtizedig a Knorr Bremse német multinacionális járműipari nagyvállalat gépjármű üzletágának műszaki fejlesztésért és kutatásért felelős alelnöke voltam. Innovációs és technológiai miniszterként is e célért és legfőképp Magyarország versenyképességének erősítéséért tevékenykedtem.

Nyugat-Magyarország – ahol egyetemünk Győrben, Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen is jelen van és válik egyre fontosabb szereplővé – a nemzetgazdaság egyik motorja. Ebben a térségben intézményünk széles körű partnerséget tudhat magáénak a vállalati szféra képviselőivel. Ezek az együttműködések egyszerre járulnak hozzá gyakorlatorientált képzéseink színvonalának emeléséhez és az ipari kihívásokra válaszokat kínáló technológiai kutatásainkhoz a járműipar, a távközlés, a fenntartható energiagazdálkodás, a digitális agrárium vagy a korszerű egészségügy területén. A technológiai innováció az, ami összeköti egyetemünkön e területeket. Fejlesztéseinkkel egyben Győr fejlődését, térségi szerepének erősítését is segíteni kívánjuk, többek között tudományos és innovációs parkunk, valamint Zrínyi utcai egészségtechnológiai campusunk kialakításával.