Skip to main content

Kétirányú kerékpárút, valamint csapadékelvezetés kialakítása

  • Átadás: 2020

Fejlesztettük a Régi Szentiváni út, Alsókert utca és az Ipari Park közötti útszakaszt. Kétirányú kerékpárút és zárt csapadékvíz elvezető épült ki, valamint megújítottuk a kapubejáratok csatlakozásait is. A biztonság érdekében felülvizsgáltuk a jelzőtáblákat és az útburkolatai jeleiket, és új táblákat is kihelyeztünk.